CENNIK   KONTAKT

 

Psycholog Aleksandra Iwańska   Kilka zdań o sobie.

Ukończyłam psychologie o specjalności psychologia zdrowia, profilaktyki i jakości
życia na Akademi Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
W 2019r podjełam roczny staż w Stowarzyszeniu na Zecz Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie "Niebieska Linia" pracując w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" prowadzonym przez Sowarzyszenie na
zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkocholowych, gdzie jako
Konsultant do przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeprowadziłam wiele rozmów
z osobami doświadczającymi kryzysu.
Aktualnie pracuje jako Konsultant Całodobowej Bezpłatnej Infolinii dla Dzieci i
Młodzieży, Rodziców oraz Nauczycieli, prowadzonej przez Fundacje Itaka na
zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu psychologi sądowej WSB
National Louis University w Nowym Sączu.

Służę pomocą. Aleksandra Iwańska